ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴՈՎ ԴԷՊԻ ՅԱՒԵՐԺՈՒԹԻՒՆ

This is EREBOUNI: A spiritual, intellectual, and beautiful homage of the Armenian Nation. Rooted in the past, yet flowering in the future, time, the cosmic evolution, flows inside the perpetuity of "Է"" ("E"). This is the mystery of "EREBOUNI".

Պատրաստված է մեծահամբավ գրչաստեղծի՝ Մոնտեգրապպայի կողմից

Հայ հոգևորականության, տաղանդավոր պատկերազարդողների և հենց իր՝ մեծահամբավ գրչաստեղծ Մոնտեգրապպայի միջև կայացած մի անհավատալի, իր տեսակով աննախադեպ համագործակցության արգասիք լինելով՝ «Էրեբունին» ստեղծվել է խորին թեմատիկ մտքով և յուրաքանչյուր մանրամասն համակ ուշադրությամբ պարուրելով: Այն մի համագործակցային, ստեղծագործական նախագիծ է, որի նմանը մինչև այսօր դեռ չի եղել. գրչի ամեն մի տարր կրում է հզոր խորհրդաբանության և արհեստավաժ վարպետության նշանը:

Powerful Thematic Designs of the Armenian Nation

«Էրեբունի»-ի ամեն մի տարր կրում է հարուստ խորհրդաբանություն և ածանցված է վերապատվելի, հայր, դոկտոր Մեսրոպ Թոփալյանի աստվածաբանական և փիլիսոփայական քննախոսություններից: Թեմաները շոշափում են մահկանացությունը, հավեժությունը և հույսի վերածնունդը, ինչպես նաև եկեղեցու, պետության և հայ ժողովրդի հայ ազգային թեմաները:

«Զվարթնոց»-ը՝ հայկական ճարտարապետության յոթերորդ դարի գլուխգործոցը

Գրչի վրայի գլխավոր պատկերը «Զվարթնոց» եռագմբեթ եկեղեցին է՝ հայկական ճարտարապետության յոթերորդ դարի գլուխգործոցը, որ խորհրդապատկերում է հայոց հավատքն առ Սուրբ Երրորդությունը՝ Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին:

"Էրեբունի"

Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանի վաղնջական անունն Էրեբունի էր: «Էրեբունի»-ն սկսվում է մեծատառ Է-ով, որը հայոց այբուբենի յոթերորդ տառն է: Մեծատառ Է-ն հայերի համար լոկ տառ չէ. այն նախևառաջ ժամանակի և հավիտենության Տիրոջ՝ Աստծու անունն է (Ելց 3:14):

Անցյալը, ներկան և ապագան, մի բառով ասած՝ ժամանակը, միշտ հոսում է «Է»-ի հավերժության ներսում: Այս «Է»-ն, որ ամեն մի հայկական եկեղեցու բարձր զոհասեղանի վրա փորագրված է, իրազեկում է Աստվածային Հավերժության ներկայության ժամկոչը մարդկային ժամանակավորության մեջ:

Սեղմակի վրայի արցունքի մի կաթիլը ներկայացնում է վիշտ, հիշողություն և հույս:

«Արարատ լեռը» հայ ժողովրդի և հայոց աշխարհի պատկերն է և նրանց գոյատևման խորհրդանիշը:

Նուռը հայկական մշակութային կյանքի խորհրդանշանն է:

“100” designates the memorial of the tragedy in Armenia (1915-2015). The “Crane”, the Armenian traditional symbol of exile and Diaspora.

«Հավերժական կրակը» և «Հավերժության անիվը»

The “Eternal Flame” is the eternal fire lit in memory of the 1915 victims to venerate the Martyrs of April 24, established in the “Dzidzernagapert” memorial center, Yerevan, on 29 November 1967.

«Հավերժության անիվը»՝ ութ ծաղկող անվաճաղերով, հավերժության հայկական խորհրդանիշն է: «Արարատ լեռը» հայ ժողովրդի և հայոց աշխարհի պատկերն է և նրանց գոյատևման խորհրդանիշը:

Առկան են երեք տարբերակներ

Order Now!